SAUTI wdroży system sceniczny w Operze Śląskiej w Bytomiu

Opera Śląska w Bytomiu

Opera Śląska w Bytomiu podpisała umowę na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”. SAUTI zrealizuje zakres dźwiękowy przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji przewidziano realizację:

·      Mechaniki sceny

·      Oświetlenia scenicznego

·      Adaptacji akustycznej części obiektu

·      Nagłośnienia koncertowego

·      Systemu zmiennej akustyki

Głównym celem projektu pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” jest zachowanie i zabezpieczenie obiektu dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie jego atrakcyjności kulturalnej. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do rozwoju Opery Śląskiej oraz poszerzenia oferty obiektu.

Inwestycja przewiduje między innymi prace związane z przebudową oraz rozbudową sceny i zascenia z wykorzystaniem nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń technologii sceny. Zakres prac obejmie również elektroakustykę oraz oświetlenie sceniczne. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, wpłyną na znaczne unowocześnienie obiektu oraz zwiększenie jego efektywności energetycznej.

Projekt „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy.

Trochę historii

Opera Śląska powstała w 1945 roku z inicjatywy artysty Adama Didura. Gmach Opery zbudowano w latach 1899-1901 zgodnie z projektem berlińskiego architekta Alberta Bohma, a swoją siedzibę miał tam początkowo Teatr Miejski. Budynek zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym, a w roku 1927 dokonano modernizacji i przebudowy koncertowej części obiektu zgodnie z nurtem modernistycznym. W 2005 roku w ramach odbudowy zniszczonej w wyniku pożaru Sali Koncertowej, odtworzono jej dawny wygląd sprzed modernizacji. Bytomska Opera poszczycić się może ponad 260 premierami i prapremierami oper, operetek i baletów. W 1977 roku budynek Opery Śląskiej został wpisany do rejestru zabytków.